Kako Vam lahko pomagamo

Da se lahko popolnoma posvetite poslovanju, predajte vso računovodsko delo nam v roke.

1Računovodske storitve

Računovodske storitve zajemajo spremljanje, preučevanje in prikazovanje poslovanja. Računovodstvo je ena izmed ključnih funkcij za skoraj vsako podjetje. Za vas prevzamemo delo knjiženja prejetih in izdanih računov, knjiženja izpiskov, ter ostalih knjigovodskih storitev. Ponujamo kontrolo nad vsemi zahtevanimi analitičnimi evidencami, izdelavo informativnih medletnih bilanc oziroma poročil, ter zaključevanje mesečne periode. Vsak začetek leta pripravimo zaključno letno poročilo.

2Kadrovske storitve

Na področju kadrovskih storitev znamo svetovati na področju delovnih razmerjih, če je potrebno, tudi s  pomočjo zunanjih usposobljenih izvajalcev, če je potrebno. Poleg osnove za obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam nudimo dodatne storitve pri izdelavi raznih kadrovskih evidenc, navodila pri izdelavi internih delovno pravnih aktov podjetja, vodenje personalnih map, ter po dogovoru tudi druge storitve.

3Davčne storitve

Za področje davčne zakonodaje razpolagamo z znanjem s področja  davka od dobička pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in ostalo s  področja  davkov za pravne in fizične osebe. V ta namen sodelujemo tudi pogodbeno s priznanimi davčnimi svetovalci, predvsem v primerih bolj kompleksnega davčnega svetovanja.